FacebookMySpaceTwitterLinkedin

OBAVJEŠTENJE O OBAVEZNOM TEHNIČKOM PREGLEDU FISKALNE OPREME

Poštovani,

Aktom Federalnog ministarstva finansija, broj: 05-02-2-5180-2/19 od 23.07.2019.godine, utvrđena je primjena Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Sližbene novine Federacije BiH", broj: 51/19). Ovim aktom izmjenjene su obaveze za proizvođače,ovlaštene servisere i obveznike.

"U slučaju da porezni obveznik ne želi, odnosno odbija da obavi tehnički pregled na fiskalizovanim fiskalnim sistemima, koji je sukladno članu 46. stav (10) Zakona o fiskalnim sistemima dužan obaviti minimalno jednom godišnje, a ovlašteni servis /serviser ima informaciju da je vrijeme za isti, ovlašteni servis/serviser obavijestiti će poreznog obveznika o navedenom, a u krajnjoj instanci obavijestit će, pismenim putem Poreznu upravu, nadležni kantonalni ured o tome da porezni obveznik odbija tehnički pregled i ne poštuje odredbe Zakona."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napominjemo Vas da ste na osnovu ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA dužni minimalno jedanput godišnje izvršiti tehnički pregled svojih fiskalnih uređaja u ovlaštenom servisu.

TEHNIČKI PREGLED PO ZAKONU O FISKALNIM SISTEMIMA
---------------------------------------------------------------------------------------
(1) Član 46. (Servisiranje fiskalnog sistema/sustava)
(1) Servisiranjem fiskalnog sistema/sustava, u smislu ovog zakona,smatraju se tehnički pregled, odnosno radnje na hardveru ili softveru fiskalnog proizvoda u cilju osiguranja tehničke ispravnosti ili funkcionalnosti fiskalnog proizvoda.
(10) Obveznik je dužan da minimalno jednom godišnje obavi tehnički pregled na fiskalizovanim sistemima/sustavima.
(2) Član 47. (Dosije,servisna knjizica i servisiranje fiskalnih uređaja i terminala)
(2) Ovlašteni serviser je dužan da prilikom tehničkog pregleda izvrši čišćenje štampača fiskalnog uređaja.
(3) Obveznik snosi troškove tehničkog pregled, čija se visina utvrđuje ugovorom o servisiranju i tehničkoj podršci.
(3) Obveznik je dužan, ovlaštenom serviseru, dostaviti zadnju potvrdu o uspješnom prenosu podataka na server PU.
(4) Uz uređaj obveznik mora obezbjediti servisnu knjizicu kako bi se upisao termin tehn.pregleda.

Lijep pozdrav!

Prestanak podrške za Windows Server 2003

Od 14.Jula 2015. godine prestaje podrška za Windows Server 2003, kao što se nedavno desilo sa Windows XP. Za one koji koriste ovaj sistem možda je vrijeme da razmisle o prelasku na noviji.

Vaš Multisoft!

OBAVJEŠTENJE ZA KORISNIKE DTV-a

Od 19. januara wirac.net team užurbano radi na prebacivanju televizije na bolji i stabilniji signal. Kada se to desi, u trenutku kada Vam televizija stane radi promjene frekvencija, potrebno je da ažurirate kanale, tekstualno uputstvo možete pogledati ovdje

Detaljna uputstva za pojedinačne resivere sa slikama:

U slučaju ako budete imali problema sa ažuriranjem kanala pozovite broj tehničke podrške

061 016 526 (od 08 do 22 h)

ili bilo koji drugi dole navedeni broj:

035 708 295 (od 08 do 16h)

035708 296 (od 08 do 16h)

061 470 990 (24/7)

062 855 895 (24/7)

065 515 048 (24/7)

rado ćemo Vam pomoći.

Ovo radimo radi poboljšanja pružanja usluga Digitalne televizije, kako bi Vi bili zadovoljniji.

Hvala na razumjevanju,

Multisoft & Wirac.Net team

VAŽNO OBAVJEŠTENJE !

Multisoft d.o.o. Srebrenik obavještava poštovane kupce, partnere i korisnike usluga da će od 01. Februara 2015.godine poslovati na novoj lokaciji u ulici Kulina Bana, zgrada Tinjanka I, bivša prodavnica obuće Borovo.
Naravno i dalje su Vam na raspolaganju naši telefoni:
035/ 645-282 (tel/info/fax),
063/ 103-899 (servis),
063/ 391-709 (prodaja),
063/ 391-710 (software).

Lijep pozdrav,
Vaš Multisoft team !

Microsoft Office 365

 

Poštovani,

Office 365 pretplata sada dolazi sa do 5 terabajta (TB) prostora na OneDrive Cloud servisu  - 1TB po korisniku.

Ovo povećanje od 50 puta (s dosadašnjih 20GB) Microsoft donosi bez dodatnog povećanja cijene.

Snimite sve vaše dokumente direktno na OneDrive iz Office aplikacija i pristupite im virtuelno s bilo koje lokacije i bilo kog uređaja.

      Sa Office 365 i OneDrive servisom možete:

  • snimiti dokumente direktno na OneDrive iz Office aplikacija,
  • pohraniti dokumente, slike, video zapise, muziku,
  • povezati mobilne uređaje i automatski pohraniti sve fotografije i video zapise s tih uređaja na OneDrive onog momenta kada su i napravljene,
  • podijeliti dokumente i surađivati online zajedno s porodicom i prijateljima,
  • pohraniti sve vaše bitne uspomene, zabavu i dokumente na jedno sigurno mjesto,
  • pristupiti svim svojim podacima sa svih svojih uređaja kao što su: PC/MAC računari, tableti ili pametni telefoni.

 

Sa OneDrive cloud servisom više nemate potrebu da ramišljate o sigurnosti podataka niti o backup-u istih. 

1TB po korisniku OneDrive prostora isporučuje se za svaku Office 365 pretplatu, kako za kućne korisnike s licencama Office365 Personal i Office 365 Home Premium tako i za poslovne korisnike kroz različite Office 365 pakete i načine licenciranja.

 

Stranica 1 od 3

Prijavite se za više sadržaja...

Pronađite nas na Facebook-u