FacebookMySpaceTwitterLinkedin

Fiskalni uređaji

 • 36.jpg
 • 37.jpg
 • 38.jpg
 • best-ba.jpg
 • display.jpg
 • me_k20-1.jpg
 • t260f.jpg
 • tremol-m.jpg
 • tremol-s.jpg

OBAVJEŠTENJE O OBAVEZNOM TEHNIČKOM PREGLEDU FISKALNE OPREME

Poštovani,

Aktom Federalnog ministarstva finansija, broj: 05-02-2-5180-2/19 od 23.07.2019.godine, utvrđena je primjena Pravilnika o dopuni Pravilnika o postupcima i redoslijedu radnji u procesu fiskalizacije ("Sližbene novine Federacije BiH", broj: 51/19). Ovim aktom izmjenjene su obaveze za proizvođače,ovlaštene servisere i obveznike.

"U slučaju da porezni obveznik ne želi, odnosno odbija da obavi tehnički pregled na fiskalizovanim fiskalnim sistemima, koji je sukladno članu 46. stav (10) Zakona o fiskalnim sistemima dužan obaviti minimalno jednom godišnje, a ovlašteni servis /serviser ima informaciju da je vrijeme za isti, ovlašteni servis/serviser obavijestiti će poreznog obveznika o navedenom, a u krajnjoj instanci obavijestit će, pismenim putem Poreznu upravu, nadležni kantonalni ured o tome da porezni obveznik odbija tehnički pregled i ne poštuje odredbe Zakona."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napominjemo Vas da ste na osnovu ZAKONA O FISKALNIM SISTEMIMA dužni minimalno jedanput godišnje izvršiti tehnički pregled svojih fiskalnih uređaja u ovlaštenom servisu.

TEHNIČKI PREGLED PO ZAKONU O FISKALNIM SISTEMIMA
---------------------------------------------------------------------------------------
(1) Član 46. (Servisiranje fiskalnog sistema/sustava)
(1) Servisiranjem fiskalnog sistema/sustava, u smislu ovog zakona,smatraju se tehnički pregled, odnosno radnje na hardveru ili softveru fiskalnog proizvoda u cilju osiguranja tehničke ispravnosti ili funkcionalnosti fiskalnog proizvoda.
(10) Obveznik je dužan da minimalno jednom godišnje obavi tehnički pregled na fiskalizovanim sistemima/sustavima.
(2) Član 47. (Dosije,servisna knjizica i servisiranje fiskalnih uređaja i terminala)
(2) Ovlašteni serviser je dužan da prilikom tehničkog pregleda izvrši čišćenje štampača fiskalnog uređaja.
(3) Obveznik snosi troškove tehničkog pregled, čija se visina utvrđuje ugovorom o servisiranju i tehničkoj podršci.
(3) Obveznik je dužan, ovlaštenom serviseru, dostaviti zadnju potvrdu o uspješnom prenosu podataka na server PU.
(4) Uz uređaj obveznik mora obezbjediti servisnu knjizicu kako bi se upisao termin tehn.pregleda.

Lijep pozdrav!

Prestanak podrške za Windows Server 2003

Od 14.Jula 2015. godine prestaje podrška za Windows Server 2003, kao što se nedavno desilo sa Windows XP. Za one koji koriste ovaj sistem možda je vrijeme da razmisle o prelasku na noviji.

Vaš Multisoft!

VAŽNO OBAVJEŠTENJE !

Multisoft d.o.o. Srebrenik obavještava poštovane kupce, partnere i korisnike usluga da će od 01. Februara 2015.godine poslovati na novoj lokaciji u ulici Kulina Bana, zgrada Tinjanka I, bivša prodavnica obuće Borovo.
Naravno i dalje su Vam na raspolaganju naši telefoni:
035/ 645-282 (tel/info/fax),
063/ 103-899 (servis),
063/ 391-709 (prodaja),
063/ 391-710 (software).

Lijep pozdrav,
Vaš Multisoft team !

Microsoft Office 365

 

Poštovani,

Office 365 pretplata sada dolazi sa do 5 terabajta (TB) prostora na OneDrive Cloud servisu  - 1TB po korisniku.

Ovo povećanje od 50 puta (s dosadašnjih 20GB) Microsoft donosi bez dodatnog povećanja cijene.

Snimite sve vaše dokumente direktno na OneDrive iz Office aplikacija i pristupite im virtuelno s bilo koje lokacije i bilo kog uređaja.

      Sa Office 365 i OneDrive servisom možete:

 • snimiti dokumente direktno na OneDrive iz Office aplikacija,
 • pohraniti dokumente, slike, video zapise, muziku,
 • povezati mobilne uređaje i automatski pohraniti sve fotografije i video zapise s tih uređaja na OneDrive onog momenta kada su i napravljene,
 • podijeliti dokumente i surađivati online zajedno s porodicom i prijateljima,
 • pohraniti sve vaše bitne uspomene, zabavu i dokumente na jedno sigurno mjesto,
 • pristupiti svim svojim podacima sa svih svojih uređaja kao što su: PC/MAC računari, tableti ili pametni telefoni.

 

Sa OneDrive cloud servisom više nemate potrebu da ramišljate o sigurnosti podataka niti o backup-u istih. 

1TB po korisniku OneDrive prostora isporučuje se za svaku Office 365 pretplatu, kako za kućne korisnike s licencama Office365 Personal i Office 365 Home Premium tako i za poslovne korisnike kroz različite Office 365 pakete i načine licenciranja.

 

Prestanak podrške za Windows XP

Sa 8. Aprilom 2014 godine prestala je podrška za Microsoft Windows XP, jedan od najpopularnijih operativnih sistema ikada. Stručnjaci procjenjuju da se Windows XP i dalje koristi na gotovo 30% računara. Oko 500 miliona računara, bankomata i drugih uređaja i dalje pokazuju poznato Windows XP.
Prestankom podrške pojavili su se prvi problemi sa uređajima koji koriste licencirane Windows-e XP, a koji za antivirusnu zaštitu imaju Microsoft Security Essentials.
U naš servis smo zaprimili veliki broj telefonskih poziva i računara sa pritužbama na rad ili blokiranje rada operativnog sistema. Glavni razlog tih problema je upravo prestanak podrške za ovaj popularni operativni sistem.

Sa nama ste brži...

Lijep pozdrav!

Vrati na početak

 

Prijavite se za više sadržaja...

Pronađite nas na Facebook-u